57
   Wednesday
   58 / 35
   Thursday
   54 / 33
   Friday
   57 / 36