72
   Wednesday
   74 / 48
   Thursday
   70 / 46
   Friday
   74 / 53