91
   Wednesday
   92 / 74
   Thursday
   92 / 73
   Friday
   93 / 73