68
   Wednesday
   86 / 64
   Thursday
   85 / 65
   Friday
   83 / 59